Znanstveno ustvarjanje

Poslovna tranformacija
- za vaš poslovni uspeh

milan krajnc

Zakaj poslovno svetovanje in potek svetovanja

Zato ker se preobrazba vedno začne na vrhu hierarhične lestvice, nakar se nadaljuje (ali pa tudi ne, odvisno od stanja in potreb) s preobrazbo navzdol. Poslovno svetovanje je v prvi vrsti namenjeno direktorjem, predsednikom uprav, predsednikom držav, ministrom, županom in drugim vodilnim delavcem.

Zasnovano je v sedmih fazah, ki omogočajo preobrazbo, sledijo trije podprocesi za vzpostavitev novih temeljev. Poslovno svetovanje se začne po končani prvi fazi osebnega svetovanja (Sirius Personal Transformation) oziroma vzporedno z njeno drugo fazo.

Milan Krajnc

Faze poslovnega svetovanja

 • 1. faza: ANALIZA

Identifikacija obstoječega stanja zajema identifikacijo delovnih in poslovnih procesov, ključnega dokumentacijskega pretoka, pregled kadrovske in druge poslovne dokumentacije, identifikacijo ključnih nalog, komunikacijskega procesa in informacijskega sistema.

 • 2. faza: OCENA UGOTOVLJENEGA

Svetovalci ocenijo stanje na osnovi izsledkov, pridobljenih z opazovanjem, anketiranjem in intervjuji.

 • 3. faza: PREDSTAVITEV REZULTATOV
Svetovalci vodilne soočijo z ugotovitvami o razmerah v podjetju: oceno organiziranosti, prikaz kritičnih točk, komunikacijo in pretok informacij, kadrovsko zasedenost in njihovo izkoriščenost.
 • 4. faza: POSLOVNI CILJI
Odločitev, ali se bo v podjetju zgolj optimiziralo obstoječe stanje ali se prične z začetkom reorganizacije poslovnega procesa.
 • 5. faza: STRATEGIJA
Vzpostavitev pogojev za dinamični model vodenja.
 • 6. faza: IZDELAVA DMV
Čas za odločitev: optimizacija in racionalizacija procesov ali celovita prenova. V slednjem najprej podati možne rešitve, sledi izdelava modela.
 • 7. faza: POSLOVNA INTEGRACIJA

V primeru optimizacije so organizirane delavnice usposabljanja za dinamično in projektno vodenje, v primeru celovite prenove pa sledi implementacija dinamičnega modela vodenja in nato še implementacija projektnega vodenja ter celostna grafična podoba.

 • 8. faza: POSLOVNI PREDPROCESI
V tem obdobju se vzpostavijo temelji organizacije po novi organizacijski strukturi in skladno z novimi organizacijskimi pravili.
 • 1. faza:

ANALIZA

Identifikacija obstoječega stanja zajema identifikacijo delovnih in poslovnih procesov, ključnega dokumentacijskega pretoka, pregled kadrovske in druge poslovne dokumentacije, identifikacijo ključnih nalog, komunikacijskega procesa in informacijskega sistema.

 • 2. faza:

OCENA UGOTOVLJENEGA

Svetovalci ocenijo stanje na osnovi izsledkov, pridobljenih z opazovanjem, anketiranjem in intervjuji.

 • 3. faza:

PREDSTAVITEV REZULTATOV

Svetovalci vodilne soočijo z ugotovitvami o razmerah v podjetju: oceno organiziranosti, prikaz kritičnih točk, komunikacijo in pretok informacij, kadrovsko zasedenost in njihovo izkoriščenost.
 • 4. faza:

POSLOVNI CILJI

Odločitev, ali se bo v podjetju zgolj optimiziralo obstoječe stanje ali se prične z začetkom reorganizacije poslovnega procesa.
 • 5. faza:

STRATEGIJA

Vzpostavitev pogojev za dinamični model vodenja.
 • 6. faza:

IZDELAVA DMV

Čas za odločitev: optimizacija in racionalizacija procesov ali celovita prenova. V slednjem najprej podati možne rešitve, sledi izdelava modela.
 • 7. faza:

POSLOVNA INTEGRACIJA

V primeru optimizacije so organizirane delavnice usposabljanja za dinamično in projektno vodenje, v primeru celovite prenove pa sledi implementacija dinamičnega modela vodenja in nato še implementacija projektnega vodenja ter celostna grafična podoba.

 • 8. faza:

POSLOVNI PREDPROCESI

V tem obdobju se vzpostavijo temelji organizacije po novi organizacijski strukturi in skladno z novimi organizacijskimi pravili.
PIŠITE MI

Vas zanima več o poslovni transformaciji? Pišite mi.

0
  0
  Vaša košarica
  Vaša košarica je praznaTrgovina
  Add to cart